DEMİRDÖKÜM KOMBİ ARIZA KODLARI

DEMİRDÖKÜM NİTRON KOMBİ ARIZA KODLARI

 

 1. F1 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Kombi ısınması sırasında aşırı kulalnımdan kaynaklı bir ısınma olduğu zaman emniyet için konulmuş termostat kendini güvenlik amaçlı kilitler. Demirdöküm kombi arıza kodları ve çözümleri ekibi kombiye bir reset atmanızın yeterli olacağını belirtir.
 2. F2 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Sıcaklık derecesine ulaşan sıcak su alımları aşırı dereceye ulaşmıştır. Diğer bir seçenecek için sıcak su verme kontrol sensör arızalı konuma gelmiştir. Çözüm demirdöküm servisi aramanızdır.
 3. F3 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Petek ısıtmalarına yarayan devrelerin birinde bir arıza var demektir. Demirdöküm nitron kombi devreleri ekip tarafından ölçü aleti ile arıza tespiti yapılmalıdır.
 4. F4 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Alevlemek için alevin boyutunu ve ne kadar yanacağını ayırt eden iyolizasyon çubuğu devre dışı kalmıştır. Seçeneklerden biride nitron kombi resetlenerek düzelme ihtimali mevcuttur.
 5. F5 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Kombinin hava alımı ile tetiklenerek çalıştığından kaynaklı havanın akışını kontrol eden akış anaharı arızalıdır. Arıza tespiti demirdöküm servisi tarafından yapılıp orijinal parçayla değişmelidir.
 6. F6 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Dışarıdan alınan havanın kombi prostatında fana verdiği devreye geçirme mekanizmasında problem vardır. Parça toz girmiş olabilir önce test edilmeli arıza giderilmezse ise değişmelidir.
 7. F7 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Hava akışının bağlantılarında ve parçanının içinde bir arıza oluştuysa değişim gereklidir.
 8. F8 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Baca görevi gören fan yerinde durup devreye girmiyor arıza bu arıza kodu görüldüğünde kombi hava akşını almadığından çalışmaz. Çözüm ise hava akışını rahatlatmaktır. Düzelmez ise bacayı kontrol ediniz.
 9. F9 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Bir çok kablo bağşantısı olan demirdöküm kombi içi bu kabloların bir birne servi veya paralel bağlantılarına sahiptir. Kombi f09 arızsına geçerse kesinlik servislerle irtibat kurunuz şase veya kaçak olabilir.
 10. F10 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Genelde tesisatında su kaçağı olan kombilerde bir arıza müşterilerin karşısına çıkar. Kombinin altında bulunan doldurma vanası aracılığyla ekrana bakılarak basınç bir buçuğa getirilmelidir.
 11. F11 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Dolaşım sağlayan pompa bir sirkülasyon yapmakla görevlidir. Fakat teeisat tıkanıkların veya’da kombi pompa görevini yerine getirmediğinden kaynaklıdır.
 12. F12 Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodu = Bazı bölgelerde elektrik voltajı dengesiz şekilde gelir ve kombiyi arızya geçiri. F12 arıza ekranda yandığında bir reset yapıp tekrar kombinin çakışmasına bakınız. O an elektrik düşük gelerek arızaya geçirmiş olabilir. Diğer sebep ise falz gelen elektrik akım kombiyi f12 arıza koduna almış olabilir.
Demirdöküm Kombi Arıza Kodları Ve Çözümleri DEMİRDÖKÜM İZOFAST KOMBİ ARIZA KODLARI
 • F02 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: İzofat kombilerde f02 arıza koduyla karşılatığınızda havayla ilgili bir problem olduğunu ve içinde bulunan prostat problemi ve ana kart beğinde bir problem olma ihtimali olabileceği anlamına gelir. Sistem 15 dk. sonra kendini resetler ve problem devam ederse servislerle iletişim kurunuz.
 • F03 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Sistemme gelen havanın akış ve devreye girme tetiklemesi olmadığından kaynaklı f03 arızası karşınıza çıkar bu arıza kombi baca kontrolü yapılmalı eğer devam ederse aynı f03 arızası servis çağırma zmaanı gelmiştir.
 • F04 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Bu arızaya rastlandığı zaman ateşleme sisteminde bir arıza var demektir. Bunun sebebi ise ateşlemeye sistemine gaz gelmemesi ve yada alev iyolize tarafından hissedilmeme problemidir. Çözüm sadece demirdöküm servisi tarafından giderilir müşteriler bu taraz arızaya müdahale edemezler.
 • F05 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Ekran karşılaştığınız sıcaklık termostat içindeki sistemlerde aşırı derecelerde ısınma olduğu ve bu sıcaklık emniyet cihazı kendini kilitlemiş demektir. Çözüm gerekli termostat değişmesidir.
 • F06 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Isıtma algılayıcı sensör adı verilen ctn sisteminde problem vardır kesinlikle kombi bir defa resetlenip tekrar denenmesi gereklidir. Hata arıza kodu ekrandan gitmediyse parçanın orijinali ile değiştirilmesi gereklidir.
 • F07 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Sıcak su olarak kullanılan ihtiyacınızı karşıladığınız. Mutfak ve banyoda kullandığınız suyun ölçme ve bu suyun beğine değerini gönderen sensör arızalıdır. Servis ekipleri gelerek cihazlarla ölçüm yapıp arızayı gidermelidir.
 • F08 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Sistemsel denge sağlayıcı termostat içinde arıza demektir. Arıza çözümü kesinlikle değişmesi tamir olacak bir parça değildir.
 • F09 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Sistemsel olarak her noktayı kontrol atlında tutan kombi sistemi beğin aracılığya çalışır. Bu durumsa suyun basıncında bir problem varsa veya bu ölçümü yapan sensör arızalıysa karşınıza f09 arıza verir. Sensör yenisi ve orijinal demirdöküm kombi parçasıyla değişmelidir.
 • f12 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Ekran bölümünde bulunan dijital ekran bölümlerinin herhangi bir bölümünde arıza olduğunda? demirdöküm f12 izofast kombilerde kaşımıza çıkar. Veya uzaktan kontrol kumandası varsa siteminde arıza olabilir. Demirdöküm kombi arıza kodları ve çözümleri olarak demirdöküm servisleriyle iletişim kurmanızı tavsiye ederiz.
 • F13 Demirdöküm İzofast  Kombi Arıza Kodu: Ana beğin içindeki işlemci ve parçalarla ilgili bir problem var demektir. Sizler öcelikle demirdöküm kombiyi bir resetleyip daha sonra tekrar deneyin. Yine aynı f13 karşınıza çıkarsa demirdöküm servis çağırın.
 • F14 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Kombi içindeki sıcak suyun aşırı derece ısınması ve gerekli limitleri aşması anlamına gelir. Böyle durumda ölçüm yapan ntc arızalıdır.
 • F15 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Suların dolaşımını sağlayan ve peteklerle beraber sıcak su için suyu gönderen motorda bir arıza demektir. Sürkilasyon motor devreleri arızalıdır. Yeni bir mekanik demirödküm parçasıyla değişmelidir.
 • F16 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Kombi içine gelen gaz öncelikle gaz walfi içine girer ve bu vana içinde kontrol altına alınır. Daha sonra bu sistem gazı düzenli şekilde ne zaman tetikleme yapıldığında gazı göndermeye başlar. Fakat f16 arıza kodu ekrana yansıyorsa bu vana arızalıdır ve değiştirilmeli.
 • F17 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Apartman ve evinize gelen elektrik akımını ile beraber gerilimsel bir arıza var demektir. Şebekeden gelen elektrik çok düşük konumda gelebilir veya yüksektir. En yakın elektrikçi ekibini yetkili kişileri arayıp voltaj ölçümünü yaptırınız.
 • F20 Demirdöküm Kombi Arıza Kodu: Kombi beyin kendi sistemindeki parçalarla iletişimini kuramayıp arıza yapar. Ana kart tamir edilerek demridöküm kombi arızası çözümleri gerçekleştirilmeli
 • F21 Demirdöküm İzofast Kombi Arıza Kodu: Kombiler gerekli basınca ve su doluluğuna sahip olmadan çalışmaz ve hata verir. F21 arızası izofat model kombide su basıncı düşüktür en az bire en fazla ise 2 ye getirilmelidir. İdeal bar ayarı 1.5 olmalıdır bu şekilde f yirmi bir hatası sorunu giderilir.